ورود اعضا عضویت در سایت

زود باشین دیر میشه ها


25 رمضان پیش از ظهر آیه ی 49 سوره شوری همراه حاجت روی کاغذ نوشته شود و لای قرآن بگذاريد. برای رواشدن حاجت.برای هر حاجتی یکبار باید آیه نوشته شود. بسيار مجرب است. خیلی التماس دعا..