ورود اعضا عضویت در سایت

یعنی چی؟؟؟!!


تا حالا جمله های زیادی شنیدیم هممون که دربارش فکر نکردیم و فقط بعنوان یه جمله ی معروف به زبونمون میاریم
مثه جمله ی :
بیاین با هم بخندیم نه به هم بخندیم
واقعا یعنی چی آخه؟؟؟؟؟؟