ورود اعضا عضویت در سایت

خانواده ی همسر عزیزمان


سلام بچه ها
فقط بیاین بگین چند تا خواهر شوهر یابرادر شوهر دارین؟
مادرشوهر و پدرشوهرتون در قید حیات هستن؟
فاصله ی خونه ی شما با اونا چقدره؟
چند بار بهشون سر میزنین؟
با تلفن باهاشون صحبت میکنین؟
جاری دارین؟
با بقیه ی فامیلای شوهرتون چطور معاشرت دارین؟
سفر میرین؟
و
....

توجه ************توجه
بدجنسی نداریم اینجا
شکایت هم نداریم