سیستم ایمنی مردان از زنان ضعیف تر است

-> سلامت->سیستم ایمنی مردان از زنان ضعیف تر است
۴ خرداد ۱۳۹۷


سیستم ایمنی مردان از زنان ضعیف تر است

مادرانه:جدیدترین مطالعات دانشمندان در دانشگاه مگ گیل نشان می دهد که ترشح هورمون استروژن در زنان، تأثیر مثبتی روی سیستم ایمنی بدن آنها ( پاسخ ضد التهابی بدن به عوامل بیماری زا) دارد.


هورمون استروژن که به طور طبیعی در بدن زنان ساخته می شود، تولید آنزیمی به نام کاسپاز-12 (آنزیم مهار کننده پاسخ التهابی) را کاهش می دهد.

بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که زنان در مقایسه با مردان پاسخ های التهابی شدیدتری در مقابل عوامل بیماری زا بروز می دهند. پاسخ های التهابی یا ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی بدن در برابر میکروب ها محسوب می شود. این مطالعه نشان داد که موش هایی که ژن آنزیم کاسپاز را ندارند در برابر عفونت مقاوم تر هستند.

زمانی که ژن کاسپاز انسان به بدن موش های نر و ماده وارد شد، موش های نر بیشتر مستعد عفونت و بیماری شدند و موش های ماده همچنان مقاوم باقی ماندند. همچنین مشخص شد که هورمون استروژن مستقیماً بر ژن کاسپاز اثر می گذارد. اثر مثبت استروژن بر سیستم دفاعی بدن با استفاده از هورمون های سنتتیک (مصنوعی) مانند 17-بتا استرادیول نیز ایجاد می شود. نتایج این بررسی راه تازه ای را برای تقویت سیستم ایمنی در برابر ما می گشاید.

ولی یک سؤال  برای دانشمندان باقی می ماند: آیا مردان برای بهبود سیستم ایمنی بدنشان تمایلی به مصرف هورمون زنانه نشان خواهند داد؟