ورود اعضا عضویت در سایت

ابزارها

زمان تولد فرزندتان را تخمین بزنید
لطفاً تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی تان را وارد کنید:

زمان تخمک گذاری خود را تخمین بزنید
لطفاً تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی تان را وارد کنید:
مدت زمان سیکل برحسب روز

مطالب مرتبط با هفته بارداری
لطفا تاریخ احتمالی زایمان را وارد کنید

مطالب مرتبط با سن کودک بر اساس ماه تا سه سالگی
لطفا تاریخ تولد کودک خود را وارد کنید.

تعیین قد نهایی در سن 18 سالگی
جنسیت: 1-پسر 2-دختر    قد پدر (سانتیمتر)     قد مادر (سانتیمتر)

افزیش وزن بارداری
لطفاً وزن و قد خود را وارد کنید:
وزن (کیلوگرم)    قد (سانتیمتر)


نمودار رشد کودکان تا 3 سال
جنسیت: 1-پسر 2-دختر

نمودار رشد افراد بین 2 تا 20 سال
جنسیت: 1-پسر 2-دختر